La Xallenge David Duaigües i Coca Cola treballen plegades en benefici del medi ambient impulsant una acció de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en quant a reciclatge. Tots els residus ocasionats durant la Xallenge David Duaigües a Almatret i els que es generin a Seròs el proper diumenge, 18 de març (plàstics, brossa, paper…) seran dipositats en bosses separades per al seu posterior reciclatge.

Coca Cola i la Xallenge David Duaigües, amb el mediambient!

Més info: Petjada de carboni