La marxa constarà de dos circuits:

 • Recorregut llarg amb 41km i 1100m+.
 • Recorregut curt amb 22km i 450m+.

ALMATRET

Aquest Reglament serveix per donar una normativa a aplicar per al bon ús i desenvolupament  de la XALLENGE DAVID DUAIGÜES 2023.

Article 1: Organització.

L’Organització, XALLENGE DAVID DUAIGÜES,  redacta  tota la normativa i vetllarà pel funcionament  de la prova a realitzar a Almatret , el proper  12 de març del 2023.

Llegir més articles

Article 2: Recorregut, distàncies.

Els participants  faran cas a les recomanacions de l’Organització i dels Voluntaris/es que hi col·laboren  i serà OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC en tota la durada de la prova.

Les distàncies marcades per l’Organització seran facilitades a la web i altra publicitat així com la situació de tots els recorreguts.

Tots els participants tindran els recorreguts marcats per on han de circular amb senyalitzacions, cal pensar que és una prova oberta i són camins veïnals de circulació de  trànsit, per tant, s’han de respectar les normes de circulació.

El recorregut estarà senyalitzat en la seva totalitat i marcat amb indicacions clares (cinta, balises, senyals…) especialment en els zones de dubtosa interpretació.

L’Organització podrà reduir part dels recorreguts, segons condicions meteorològiques adverses que puguin derivar-se anteriorment o durant la prova o segons el temps establerts per acabar la prova o altres circumstàncies que es puguin dur a terme.

Article 3: Programació

L’entrega de dorsals serà de 8.00 a 8.50 hores del matí del mateix dia de cada prova.

La sortida es preveu a les 9.00 hores del matí amb possibilitat de sortida neutralitzada si l’Organització així ho considera.

Els menors de 16 anys hauran de signar autorització i entregar-la a l’Organització, així com també anar acompanyats durant el recorregut per un o més adults responsables.

Article 4: Inscripcions i preus

Tota la informació i la inscripció  es realitzarà  mitjançant la web  http://xallengedavidduaigues.com/

Els preus d’inscripció permetran als participants tenir els serveis ofertats per l’Organització.

Qualsevol bescanvi amb una altra persona que no sigui la inscrita, es a dir, fer ús de la inscripció a una tercera persona invalida les condicions, l’Organització no es fa responsable de les responsabilitats vers la tercera persona.          

Totes les inscripcions es faran a través de la web, el dia de la marxa no hi ha haurà inscripcions.

És obligatori realitzar la inscripció d’acord al procediment establert a la pàgina web i recollir el dorsal personalment fins 15 minuts abans de la sortida. Caldrà dur el dorsal visible i es farà retorn a l’Organització a l’arribada.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació és per causes no imputables a l’Organització o no assistència en el moment de la sortida.

L’Organització no assumirà cap responsabilitat ni realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció en el cas d’anul·lació de la prova, però si es donés el cas, farà totes les gestions possibles per traslladar la data i poder realitzar-la

Article 5: Serveis

L’Organització, preveu tenir serveis bàsics vers als participants i acompanyants.

Article 6: Control Tècnic i cronometratge

La prova Xallenge David Duaigües és de caràcter NO competitiu, de totes maneres es fa un control tècnic de cronometratge per part de l’Organització, el procediment serà amb ordre d’arribada i segons diferenciació entre recorregut llarg i curt o popular.

L’hora d’inici del crono és indiferent al pas per l’Arc de sortida.

Els dorsals s’hauran de col·locar de manera que siguin perfectament visibles durant tota la participació.

Article 7: Avituallaments 

L’Organització realitzarà i facilitarà al llarg dels recorreguts degudament senyalitzats per tots els participants, zones d’avituallaments amb begudes i alimentació sòlida; així com un servei a l’arribada.

Article 8: Informació

Tota la informació  de  la XALLENGE DAVID DUAIGÜES es trobarà a la web  http://xallengedavidduaigues.com/

I tots els dubtes es respondran al mail de contacte  xallengedavidduaigues@gmail.com

Article 9: Retirada i/o abandonament

Qualsevol participant durant la prova, sigui per causes mecàniques o físiques,  tindrà la possibilitat de retirar-se o abandonar,  no comptabilitzant per la classificació. Alhora, caldrà que avisi  als Voluntaris/es més pròxims.

Així mateix, se li oferirà el transport fins al poble si es troba a molta distancia segons les possibilitats de càrrega i horari al vehicle disposat per la tasca.

Article 10: Responsabilitat

L’Organització i els col·laboradors, com a Voluntaris/es, declinen qualsevol responsabilitat de danys que es  poden causar entre participants o derivar d’ells a tercers per motius que ells mateixos facin en accions perilloses, i que derivin en lesions o afectacions anteriors al inscriure’s com a participant en aquesta XALLENGE DAVID DUAIGÜES.

Qualsevol conducta antiesportiva, i/o d’agressivitat entre participants farà que l’Organització  els pugui expulsar de la prova.

Els participants estan obligats a respectar les normes de comportament establertes en aquest Reglament i les indicacions, si s’escau, per part de l’Organització.

Els participants són responsables de la seva actuació i la seva seguretat durant tota l’estona que duri la prova, així com fer cas dels Voluntaris que ajuden.

Cada participant pren part a la prova sota la seva responsabilitat i saben que disposa de la condició física i el domini tècnic suficient per afrontar les dificultats que es trobin al llarg dels recorreguts

Amb la finalitat de contribuir i ser respectuosos amb l’activitat i el medi ambient, tots els participants faran ús dels contenidors  de recollida de restes i del material  com embolcalls, etc. que s’hagi de llençar a fer l’impacte el menys nociu possible.

Article 11: COVID-19

El participant declara que és coneixedor i accepta i assumeix que en la situació actual existeix un risc objectiu de contagi de Covid-19 i que no responsabilitzarà a l’organització en cap cas.

Els participants autoritzen a les autoritats sanitàries la consulta de les dades personals si fossin requerides, per seguir la traçabilitat d’algun COVID-19 positiu que s’hagués detectat en I ‘esdeveniment.

Les persones participants hauran de portar la mascareta en tot moment fins al moment de passar la línia de sortida i se la tornaran a posar una vegada acabada la cursa.

Article 12:  Normes addicionals

L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari o de neutralitzar-lo, així com les condicions generals, si per circumstàncies imprevistes o de força major ho fessin aconsellable.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar. Tot i així l’Organització es reserva el dret d’anul·lar una part o el total de la prova si així ho creu convenient.

Recordem que per una millora en  la durada de la prova des de l’Organització s’establirà  uns temps de tall o de control horari, que el Director Tècnic i/o el mateixos Voluntaris/es marcaran segons pas de participants.

En cas de voler continuar desobeint les recomanacions,  ho faran sota la seva complerta responsabilitat i l’Organització no assumirà cap mena de resposta davant imprevistos succeïts desprès del moment de tall.

 

Article 13: Acceptació d’aquest Reglament

Qualsevol i cadascun dels participants accepten aquest Reglament en el moment de fer la seva inscripció.

Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també a l’Organització a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

Els participants o representants legals dels menors d’edat accepten cedir a l’Organització i col·laboradors de la prova el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació i xarxa social, sempre que no es comuniqui el contrari de forma expressa.

Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a: xallengedavidduaigues@gmail.com.

Així mateix totes les dades dels participants seran degudament tractades segons preveu la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa vigent en el moment de la prova,  per no ser  utilitzades en altres fins que els participants hagin accedit a donar. En un fitxer expressament creat durant la XALLENGE DAVID DUAGÜES.

Agraïm la lectura i aprovació de tot el Reglament.

T’agradaria formar part de la 13a edició de la XDD?
La Xallenge David Duaigües necessita gent com tu!!!

Fes-te voluntari:


  Tasques que vols realitzar:
  ARRIBADA / METASERVEIS DE LA XDDACTIVITATS LÚDIQUES

  He llegit i accepto la política de privacitat

  Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en XALLENGE DAVID DUAIGÜES estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.  *Tots els voluntaris i voluntàries tindran samarreta i una bossa commemorativa de la Xallenge David Duaigües

  xallenge_david_duaigues_ciclista_ciclisme