Xallenge David Duaigües  i Coca Cola estem convençuts que les petites accions del dia a dia també generen un canvi. Per aquesta raó hem pres el compromís de minimitzar els impactes ambientals de la nostra activitat, promovent i sensibilitzant l’ús d’envasos 100% reciclables, fent la recollida selectiva dels envasos de plàstic que es generin, per poder procedir al seu reciclatge.