La Xallenge David Duaigües consta de 2 proves que se celebren en 2 diumenges consecutius a les localitats d’Almatret i Seròs, al Segrià.
Cada marxa consta de 2 circuïts: un de llarg i un altre de curt.
Els recorregut i les altimetries varien anualment.
Les inscripcions poden ser per participar a 1 marxa o a les 2 dues.

A. CONJUNTA – 2 JORNADES

• 2 marxes amb assegurança pròpia anticipada: 27,00 €
• 2 marxes sense assegurança pròpia anticipada: 35,00 €

B. INDIVIDUAL – 1 JORNADA

• 1 marxa amb assegurança pròpia anticipada: 17,00 €
• 1 marxa sense assegurança pròpia anticipada: 21,00 €

 

Tots els preus incrementen 6,00 € si esperes a inscriure’t el mateix dia de la prova

Què he de tenir en compte?

● Les inscripcions són limitades i per ordre de registre.
● El dia de la prova s’acreditarà: DNI/NIE i llicència FEDERATIVA i resguard bancari de la inscripció.
● No federats inclou taxa de l’assegurança obligatòria.
● Informació i dubtes: contacteu amb l’organització

Protecció de dades

En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la LSSICE, t’informem que les teves dades personals han estat obtingudes i dones el teu consentiment per que aquestes dades siguin incloses en un fitxer automatitzat. T’informem que pot exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició. Per altra banda, t’informem i queda notificat, consentint expressament, de la comunicació de les teves dades personals a les empreses patrocinadores d’aquest esdeveniment.

El pagament

Pots fer el pagament targeta en aquesta pàgina.
Cal realitzar l’ingrés de manera individual i fer-hi constar el nom, els cognoms i el DNI del/de la participant.
El preu dels no federats inclou la taxa d’assegurança.