La marxa constarà de dos circuits:

  • Recorregut llarg amb 41km i 1100m+.
  • Recorregut curt amb 22km i 450m+.

ALMATRET

Article 1: Organització.

L’Organització, XALLENGE DAVID DUAIGÜES, redacta tota la normativa i vetllarà pel funcionament de la prova a realitzar el proper 10 de Març del 2019 a Almatret.

Llegir més articles

Article 2: Recorregut, distàncies.

Els participants faran cas a les recomanacions de l’Organització i dels Voluntaris/es que hi col·laboren i serà OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC en tota la durada de les proves.

Les distàncies marcades per l’Organització seran facilitades a la web, flyer i altra publicitat així com la situació de tots els recorreguts.

Tots els participants tindran els recorreguts marcats per on han de circular amb senyalitzacions, cal pensar que són proves obertes i són camins veïnals de circulació de trànsit, per tant, s’han de respectar les normes de circulació.

El recorregut estarà senyalitzat en la seva totalitat i marcat amb indicacions clares (cinta, balises, senyals…) especialment en els zones de dubtosa interpretació.

Així mateix hi haurà un ciclista tancant la cursa.

L’Organització podrà reduir part dels recorreguts, segons condicions meteorològiques adverses que puguin derivar-se anteriorment o durant la prova o segons el temps establerts per acabar la prova.

Article 3: Programació

L’entrega de dorsals serà de 8.00 a 9.00 hores del matí del mateix dia. També en aquest horari es podran inscriure els que no ho hagin fet anticipadament.

La sortida es preveu a les 9.00 hores del matí, amb possibilitat de sortida neutralitzada si l’Organització així ho considera.

Les activitats programades que es duran a terme durant el matí seran gratuïtes per tothom i es realitzaran al lloc de la sortida de la marxa.

Els menors de 16 anys hauran de signar autorització i entregar-la a l’Organització, així com també anar acompanyats durant el recorregut per un o més adults responsables.

Article 4: Inscripcions i preus

Els preus d’inscripció permetran als participants tenir els serveis ofertats per l’Organització.

Qualsevol bescanvi amb una altra persona que no sigui la inscrita, es a dir, fer ús de la inscripció a una tercera persona invalida les condicions, l’Organització no es fa responsable de les responsabilitats vers la tercera persona.

Per realitzar les inscripcions es podrà fer ús de la web o el mateix dia al lloc determinat.

És obligatori realitzar la inscripció d’acord al procediment establert a la pàgina web i recollir el dorsal personalment fins 15 minuts abans de la sortida. Caldrà dur el dorsal visible i es farà retorn a l’Organització a l’arribada, en cadascuna de les poblacions.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació és per causes no imputables a l’Organització o no assistència en el moment de la sortida.

L’Organització no assumirà cap responsabilitat ni realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció en el cas d’anul·lació de la prova, però si es donés el cas, farà totes les gestions possibles per traslladar dates y poder realitzar-la

Les activitats programades seran gratuïtes.

Article 5: Serveis

L’Organització, preveu tenir serveis bàsics vers als participants i acompanyants.

Article 6: Control Tècnic i cronometratge

La XDD és de caràcter NO competitiu, de totes maneres es fa un control tècnic de cronometratge per part de l’Organització, el procediment serà per ordre d’arribada i segons diferenciació entre recorregut llarg i curt o popular.

L’hora d’inici del crono és indiferent al pas per l’Arc de Sortida

Els dorsals s’hauran de col·locar de manera que siguin perfectament visibles durant tota la participació.

Article 7: Avituallaments

L’Organització realitzarà i facilitarà al llarg dels recorreguts degudament senyalitzats per tots els participants, zones d’avituallaments amb begudes i alimentació sòlida; així com un servei a l’arribada.

Article 8: Informació

Tota la informació de la XALLENGE DAVID DUAIGÜES es trobarà a la web dewww.xallengedavidduaigues.com

I tots els dubtes es respondran al mail de contacte xallengedavidduaigues@gmail.com

Article 9: Retirada i/o abandonament

Qualsevol participant durant la prova , sigui per causes mecàniques o físiques, tindrà la possibilitat de retirar-se o abandonament, no comptabilitzant per la classificació. Alhora, caldrà que avisi als Voluntaris/es més pròxims.

Així mateix, se li oferirà el transport fins al poble si es troba a molta distancia segons les possibilitats de càrrega i horari al vehicle disposat per la tasca.

Article 10: Responsabilitat

L’Organització i els col·laboradors, com a Voluntaris/es, declinen qualsevol responsabilitat de danys que es poden causar entre participants o derivar d’ells a tercers per motius que ells mateixos facin en accions perilloses, i que derivin en lesions o afectacions anteriors al inscriure’s com a participant en aquesta XALLENGE DAVID DUAIGÜES.

Qualsevol conducta antiesportiva, i/o d’agressivitat entre participants farà que l’Organització els pugui expulsar de la prova.

Els participants estan obligats a respectar les normes de comportament establertes en aquest Reglament i les indicacions, si s’escau, per part de l’Organització.

Els participants són responsables de la seva actuació i la seva seguretat durant tota l’estona que duri la prova, així com fer cas dels Voluntaris que ajuden.

Cada participant pren part a la prova sota la seva responsabilitat i sap que disposa de la condició física i el domini tècnic suficient per afrontar les dificultats que es trobin al llarg dels recorreguts

Amb la finalitat de contribuir i ser respectuosos amb l’activitat i el medi ambiental on es realitza la prova, tots els participants faran ús dels contenidors de recollida de restes i del material com embolcalls, etc que s’hagi de llençar a fer l’impacte el menys nociu possible.

Article 11: Normes addicionals

L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari o de neutralitzar-lo, així com les condicions generals, si per circumstàncies imprevistes o de força major ho fessin aconsellable.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració la prova, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar. Tot i així l’Organització es reserva el dret d’anul·lar una part o el totals de la prova si així ho creu convenient.

Recordem que per una millora en la durada de la prova des de l’Organització s’establirà uns temps de tall o de control horari, que el Director Tècnic i/o el mateixos Voluntaris/es marcaran segons pas de participants.

En cas de voler continuar desobeint les recomanacions, ho faran sota la seva complerta responsabilitat i l’Organització no assumirà cap mena de resposta davant imprevistos succeïts desprès del moment de tall.

Article 12: Acceptació d’aquest Reglament

Qualsevol i cadascun dels participants accepten aquest Reglament en el moment de fer la seva inscripció.

Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també a l’Organització a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

Els participants o representants legals dels menors d’edat accepten cedir a l’Organització i col·laboradors de la prova el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació i xarxa social.

Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a: xallengedavidduaigues@gmail.com.

Així mateix totes les dades dels participants seran degudament tractades segons preveu lallei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) per no ser utilitzades en altres fins que els participants hagin accedit a donar. En un fitxer expressament creat durant la XALLENGE DAVID DUAIGÜES.

Agraïm la lectura i aprovació de tot el Reglament.

T’agradaria formar part de la 10a edició de la XDD?
La Xallenge David Duaigües necessita gent com tu!!!

Fes-te voluntari:


Tasques que vols realitzar:
ARRIBADA / METASERVEIS DE LA XDDACTIVITATS LÚDIQUES

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en XALLENGE DAVID DUAIGÜES estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.*Tots els voluntaris i voluntàries tindran samarreta i una bossa commemorativa de la Xallenge David Duaigües
xallenge_david_duaigues_ciclista_ciclisme