Cada marxa constarà de dos circuits: un de llarg d’uns 50 km, amb una dificultat mitjana – alta i que puntuarà per a la classificació de la XALLENGE, i un de curt i popular d’uns 30 km, aprox.

Els recorreguts curts compten aproximadament amb uns 450 m de desnivell positiu.

Els recorreguts llargs són aproximadament d’uns 1.100 m de desnivell positiu.

ALMATRET

SERÒS

Article 1: Organització.

L’Organització, XALLENGE DAVID DUAIGÜES, redacta tota la normativa i vetllarà pel funcionament de les dos proves a realitzar a Almatret i Seròs, els propers 11 i 18 de març del 2018.

Llegir més articles

Article 2: Recorregut, distàncies.

Aquest esdeveniment es farà a les poblacions esmentades anteriorment, amb l’ordre indicat.

Els participants faran cas a les recomanacions de l’Organització i dels Voluntaris/es que hi col·laboren i serà OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC en tota la durada de les proves.

Les distàncies marcades per l’Organització seran facilitades a la web, díptic i altra publicitat així com la situació de tots els recorreguts.

Tots els participants tindran els recorreguts marcats per on han de circular amb senyalitzacions, cal pensar que són proves obertes i són camins veïnals de circulació de trànsit, per tant, s’han de respectar les normes de circulació.

El recorregut estarà senyalitzat en la seva totalitat i marcat amb indicacions clares (cinta, balises, senyals…) especialment en els zones de dubtosa interpretació.

Així mateix hi haurà un cap de cursa motoritzat i un acompanyant de finalització, també motoritzat.

L’Organització podrà reduir part dels recorreguts, segons condicions meteorològiques adverses que puguin derivar-se anteriorment o durant la prova o segons el temps establerts per acabar la prova.

Article 3: Programació

L’entrega de dorsals serà de 8.00 a 9.00 hores del matí del mateix dia de cada prova. També en aquest horari es podran inscriure els que no ho hagin fet anticipadament.

La sortida es preveu a les 9.00 hores del matí, en cada població amb possibilitat de sortida neutralitzada si l’Organització així ho considera.

Les activitats infantils seran programades per realitzar-les amb acompanyament d’adults i seran gratuïtes.

Els menors de 16 anys hauran de signar autorització i entregar-la a l’Organització, així com també anar acompanyats durant el recorregut per un o més adults responsables.

Article 4: Inscripcions i preus

Tota la informació i l’inscripció es realitzarà mitjançant la web www.xallengedavidduaigues.com

Hi haurà possibilitats de fer inscripció per només una prova, sigui a Almatret o Seròs , encara que hi haurà Combinada dels dos dies.

Els preus d’inscripció permetran als participants tenir els serveis ofertats per l’Organització.

Qualsevol bescanvi amb una altra persona que no sigui la inscrita, es a dir, fer ús de la inscripció a una tercera persona invalida les condicions, l’Organització no es fa responsable de les responsabilitats vers la tercera persona.

Per realitzar les inscripcions es podrà fer ús de la web o el mateix dia al llocs determinats en cada població.

És obligatori realitzar la inscripció d’acord al procediment establert a la pàgina web i recollir el dorsal personalment fins 15 minuts abans de la sortida. Caldrà dur el dorsal visible i es farà retorn a l’Organització a l’arribada, en cadascuna de les poblacions.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import de la mateixa si la no participació és per causes no imputables a l’Organització o no assistència en el moment de la sortida.

L’Organització no assumirà cap responsabilitat ni realitzarà cap devolució de l’import de la inscripció en el cas d’anul·lació d’alguna de les dos proves, però si es donés el cas, farà totes les gestions possibles per traslladar dates y poder realitzar-la

Les activitats infantils seran gratuïtes.

Article 5: Serveis

L’Organització, preveu tenir serveis bàsics vers als participants i acompanyants en cada població.

Article 6: Control Tècnic i cronometratge

Tant una prova com l’altra que engloben la Xallenge David Duaigües són de caràcter NO competitiu, de totes maneres es fa un control tècnic de cronometratge per part de l’Organització, el procediment serà per ordre d’arribada i segons diferenciació entre recorregut llarg i curt o popular.

L’hora d’inici del crono és indiferent al pas per l’Arc de Sortida

Hi haurà una classificació final de la Combinada en tots aquells participants que facin les dos proves de la Xallenge.

Els dorsals s’hauran de col·locar de manera que siguin perfectament visibles durant tota la participació.

Article 7: Avituallaments

L’Organització realitzarà i facilitarà al llarg dels recorreguts degudament senyalitzats per tots els participants, zones d’avituallaments amb begudes i alimentació sòlida; així com un servei a l’arribada.

Article 8: Informació

Tota la informació de la XALLENGE DAVID DUAIGÜES es trobarà a la web dewww.xallengedavidduaigues.com

I tots els dubtes es respondran al mail de contacte xallengedavidduaigues@gmail.com

Article 9: Retirada i/o abandonament

Qualsevol participant durant les proves , sigui per causes mecàniques o físiques, tindrà la possibilitat de retirar-se o abandonament, no comptabilitzant per la classificació. Alhora, caldrà que avisi als Voluntaris/es més pròxims.

Així mateix, se li oferirà el transport fins al poble si es troba a molta distancia segons les possibilitats de càrrega i horari al vehicle disposat per la tasca.

Article 10: Responsabilitat

L’Organització i els col·laboradors, com a Voluntaris/es, declinen qualsevol responsabilitat de danys que es poden causar entre participants o derivar d’ells a tercers per motius que ells mateixos facin en accions perilloses, i que derivin en lesions o afectacions anteriors al inscriure’s com a participant en aquesta XALLENGE DAVID DUAIGÜES.

Qualsevol conducta antiesportiva, i/o d’agressivitat entre participants farà que l’Organització els pugui expulsar de les proves.

Els participants estan obligats a respectar les normes de comportament establertes en aquest Reglament i les indicacions, si s’escau, per part de l’Organització.

Els participants són responsables de la seva actuació i la seva seguretat durant tota l’estona que durin les proves, així com fer cas dels Voluntaris que ajuden.

Cada participant pren part a les proves sota la seva responsabilitat i saben que disposa de la condició física i el domini tècnic suficient per afrontar les dificultats que es trobin al llarg dels recorreguts

Amb la finalitat de contribuir i ser respectuosos amb l’activitat i el medi ambiental on es realitza les dos proves, tots els participants faran ús dels contenidors de recollida de restes i del material com embolcalls, etc que s’hagi de llençar a fer l’impacte el menys nociu possible.

Article 11: Normes addicionals

L’Organització es reserva el dret de modificar l’itinerari o de neutralitzar-lo, així com les condicions generals, si per circumstàncies imprevistes o de força major ho fessin aconsellable.

El mal temps no serà obstacle per a la celebració de les proves, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar. Tot i així l’Organització es reserva el dret d’anul·lar una part o el totals de la prova si així ho creu convenient.

Recordem que per una millora en la durada de les proves des de l’Organització s’establirà uns temps de tall o de control horari, que el Director Tècnic i/o el mateixos Voluntaris/es marcaran segons pas de participants.

En cas de voler continuar desobeint les recomanacions, ho faran sota la seva complerta responsabilitat i l’Organització no assumirà cap mena de resposta davant imprevistos succeïts desprès del moment de tall.

Article 12: Acceptació d’aquest Reglament

Qualsevol i cadascun dels participants accepten aquest Reglament en el moment de fer la seva inscripció.

Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també a l’Organització a publicar-les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

Els participants o representants legals dels menors d’edat accepten cedir a l’Organització i col·laboradors de la prova el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol medi de comunicació i xarxa social.

Podreu exercir el vostre dret d’accés, rectificació i cancel·lació per correu electrònic a: xallengedavidduaigues@gmail.com.

Així mateix totes les dades dels participants seran degudament tractades segons preveu lallei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) per no ser utilitzades en altres fins que els participants hagin accedit a donar. En un fitxer expressament creat durant la XALLENGE DAVID DUAIGÜES.

Agraïm la lectura i aprovació de tot el Reglament.

T’agradaria formar part de la 9a edició de la XDD?
La Xallenge David Duaigües necessita gent com tu!!!

Fes-te voluntari:


Localitat on vols fer de voluntari:
ALMATRETSERÒS


Tasques que vols realitzar:
ARRIBADA / METASERVEIS DE LA XDDACTIVITATS LÚDIQUES

He llegit i accepto la política de privacitat

Tractem la informació que ens facilita per tal d'enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon) i convidar-lo a esdeveniments organitzats per l'empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en XALLENGE DAVID DUAIGÜES estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.*Tots els voluntaris i voluntàries tindran samarreta i una bossa commemorativa de la Xallenge David Duaigües